آرامگاه امپراطور چین شی خوان :

آرامگاه امپراتور چین شی خوان « ین جن » نخستین امپراتور در تاریخ چین از سال 259 تا سال 210 قبل از میلاد می باشد که در دامنه شمالی کوه لی شان به فاصله پنج کیلومتری از شرق شهرستان لین تن استان شن سی شمال چین واقع است . این آرامگاه از سال 246 تا سال 208 قبل از میلاد ساخته شد و ایجاد آن 39 سال بطول انجامید و نخستین آرامگاه امپراطوری در تاریخ چین به حساب می آید که دارای طراحی بسیار کامل است واکنون ارتفاع آن 51 متر است و بیش از 400 محل در این منطقه کشف شده است .

گودال مجسمه های سربازان و اسب ها یکی از آنهاست که در 1500 متری ضلع شرقی آرامگاه قرار دارد .

مجسمه های سربازان و اسب های این آرامگاه ثروت های گرانبهای فرهنگی بشر بوده و قابل مقایسه با اهرام مصر و مجسمه های باستانی یونان  است .

5-3-2- کسادی کار پارک های تفریحی توسط پارک های ملی

به استثنای سال 2003 که وقفه ای را به دلیل بیماری سارس نشان داد جذب گردشگردر دوران بازنگری یعنی سالهای 1999 تا 2004 به رشد بالا و پایداری رسید و با افزایش قیمت که سریعتر از مقدار و در کل 29% بود پارک های تفریحی بیشترین در آمد را داشتند اما پارک های ملی یا نواحی با زیباییهای طبیعی در نتیجه افزایش علاقه مردم و پیشرفت  محیط های طبیعی سبب کسادی کارپارک های تفریحی شدند که ارتباط نزدیکی با افزایش تعداد شهروندان ثروتمند داشت .

7-3-2- روادید

عادی توریستی : شرکت در تورهای مسافرتی، داشتن دعوتنامه رسمی، گذرنامه معتبر تا حداقل 6 ماه، فرم سفارت، 3 عکس، بلیط رفت و برگشت، تقاضای روادید حداقل یک هفته قبل از مسافرت به سفارت ارائه شود. بین هر دو سفر 6 ماه فاصله باشد.

بازرگانی : دعوتنامه از شرکت چینی به سفارت تلکس یا فاکس شود. مدارک دال بر سابقه همکاری با چین.

تحصیلی :پذیرش از دانشگاه های چین (برای اطلاعات بیشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگی سفارت مراجعه کنید).

ترانزیت : روادید یا دعوتنامه از کشور مقصد و یا داشتن یادداشت دولتی.