4-6-2- شهرسازي متجدد ، ابزار توسعه جاذبه شهرهای  ژاپن، نمونه يوكوهاما:

يوكوهاما دومين شهر بزرگ ژاپن  در سواحل غربي خليج توكيو ودر 30 كيلومتري شهر توكيوواقع شده و يكي از مراكز پيشرفته تحقيقات وتكنولوژي  وهمچنين مركز مهم فعاليت هاي تجاري است . يوكوهاما روحيه اي باز و پيشرو دارد، فراز ونشيبهاي بسياري را پشت سرگذارده است وهمواره سعي كرده فرهنگها  وآداب و رسوم ساير جوامع را در هم ادغام كرده و به صورت يك سنت جديد در خود متبلور می سازد . در سال 1982پروژه« مينا توميراي 21» با ايجادمركز جديدي در يوكوهاما و توسعه وتقويت عملكرد شهري موجود طراحي شد وساخت مركز اجتماعات اين مجموعه براي يك هتل، يك نمايشگاه با مقياس جهاني و يك سالن كنفرانس بين المللي است كه جزو بزرگترين مجموعه هاي موجود در دنيا است و «برج نشانه»كه بلندترين ساختمان ژاپن است در اين مجموعه قرار دارد. عليرغم نزديكي به توكيو ، يوكوهاما شخصيت وهويت خاص خود را دارد، اين خصوصيت خاص دراين شهرمديون درياهاي اطراف آنست كه در خلال بيش از يك قرن گذشته مردم و فكرها را به طرف خود جلب كرده است،  محله چيني نشينان يوكوهاما كه از محلات پر رونق اين شهر است ،شهرت بسزائي كسب نموده است،بيش از 170 رستوران سنتي هركدام ذائقه خاصي را ارضا  ميكند ودر كنار اين رستورانها، فروشگاههاي متعددي نيز از انواع كالاهاي چيني نظير لباس ، كتاب، چاي، صنايع دستي ،ادويه جات و … را عرضه مي كنند.

بيشتر زيبايي وجذابيت يوكوهاما به خاطر سواحل زيباي آنست، اين سواحل بافت جديدي از افكار وانديشه ها را عرضه مي كند تا محيط زندگي را براي ساكنين وبازديدكنندگان وگردشگران غني سازد، سعي شده است عليرغم استفاده از تكنولوژي جديد، آداب ورسوم وفرهنگ گذشته نيز مورد بي اعتنايي قرار نگيرد . دركنار وهمجوار با برج هاي بلند جديد،بناهاي جذاب قديمي را مي توان ديد،بناهاي تاريخي مربوط به اوئل قرن نيز مرمت و احياء  شده اند.

پارك آكاكنگا كه در سال 1911 ساخته شده داراي انبارهاي ساخته شده از آجرهاي  قرمزرنگي است كه با بازسازي ومرمت آنها جلوه اي از گذشته متجلي شده است. اسكله شماره 2 يوكوهاما كه يكي از قديمي ترين اسكله هاي خشك ژاپن است نيزبازسازي شده وبه صورت يكي از فضاهاي عمومي جهت برگزاري مراسم وگذران اوقات فراغت و بازديد گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد.[1]

 

5-6-2- ميراث شهري:

عدم طراحي  درست ونامنظم بودن ساختمان هاي بلندي كه در طول سال هاي گذشته ساخته شده اند ، ظاهر شهرهاي ژاپن را به مخاطره انداخته اند . به ويژه در توكيو كه ساختمان هاي «روپونچي هيلز» به عنوان توسعه  ای  تازه  درمرکز توکیو دیده می شوند، روپونچی هلیز، نماد ژاپن معاصر و شهر بين المللي توكيو است. البته نمادي بيشتر اقتصادي وكمتر هنري وفرهنگي . شهرهاي بزرگ ژاپن واز آن جمله  توكيو، سالهاست دستخوش يك بازسازي بزرگ شده اند. درمناطقي كه هنوز بافت سنتي دارند،آسمان خراش ها اغلب به صورت بد فرم ونامنظم سر به فلك كشيده اند . در بعضي جاها قديمي بودن محل محسوس نيست ولي اين قدمت وبافت سنتي را مي توان به روشني از خانه هاي كوچك يك يا دو طبقه اي كه شكل ها، نقشه ها ، جنس ها واندازه هاي مختلفي دارند، فهميد. امروزه،فقدان مقررات باعث شده كه تقريبا تمام آثار متعلق به ژاپن باستان  در حال قلع وقمع شدن باشند. دردهه گذشته بعضي بناها توسط قدرت هاي محلي خصوصي، به عنوان مراكز تاريخي حفاظت شده اند.