اهداف اولیه دولت عربستان در بخش گردشگری عبارتند از:

 • تلاش برای درک و شناخت توسعه متوازن اهداف گردشگری داخلی به منظور توزیع عادلانه سود فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی در جامعه
 • توسعه صنعت گردشگری بعنوان بخش تاثیر گذار و متنوع سازی اقتصاد عربستان و توسعه منطقه ای
 • افزایش در آمدهای محلی ، ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و افزایش  درآمد ارزی
 • ایجاد فرصت های شغلی به ترویج و توسعه منابع انسانی و راه اندازی برنامه های تحصیلی و آموزشی لازم در جهت بهبود کیفی زندگی شهروندان
 • ارزیابی، شناسایی و در نهایت به حداقل رساندن کسری اقتصادی بدون کاستن از تجربیات گردشگری
 • اتخاد تصمیم های مناسب جهت حفظ و حراست ار منابع طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ، فرهنگی به صورت پایدار
 • توسعه فرصت های شغلی در بازارهای بالقوه بر اساس ورود مسلمانان مراسم حج و عمره و ارائه تصویری مطلوب از میهمان نوازی جامعه عربستان
 • تنوع بخشی محصولات گردشگری درون قلمرو عربستان از طریق توسعه تسهیلات و امکانات گوناگون ارائه شده به گردشگران، پشتیبانی از صنایع حمل و نقل و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز در هر محدوده
 • کمک به توسعه تشکیلات و تأسیسات گردشگری با اندازه های کوچک و متوسط بویژه از بعد هنری، صنایع دستی و ایجاد خوابگاههای گردشگری
 • بهبود کیفیت ارائه امکانات وتسهیلات گردشگری در تمام طول سال بمنظور برآوردن نیازهای انواع گروههای گردشگری با درآمدهای مختلف
 • ارتقاء سطح آگاهی جهانی در خصوص منابع موجود و میراث فرهنگی کشور عربستان از نظر جاذبه های گردشگری و بالا بردن غرور اجتماعی مردم
 • افزایش فعالیت ها و تجربیات گردشگری برای گروههای محلی بخصوص خانواده ها، جوانان و سایر گروهها با نیازهای ویژه

اهداف اجرایی

 • تهیه ، تدوین و اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها در جهت اجرای موثر و کاربردی صنعت گردشگری
 • تشکیل چارچوب و ساختار سازمانی به منظور هماهنگ سازی عملیات مربوطه ، مسئولیت ها و اختیارات مربوط با عملکرد و توسعه بخش گردشگری
 • تلاش برای شناسایی و تعیین اصلاحات آئین نامه ای و سازمانی مناسب برای توسعه گردشگری ظرفیت پذیر
 • تسهیل همکاری مشترک میان طرفین درگیر در سطوح محلی ، منطقه ای، ملی و بین المللی
 • داخل کردن سازمان های حقیقی و حقوقی ذینفع در صنعت گردشگری بطور فعال و ترغیب بخش های  خصوصی و دولتی برای مشارکت با یگدیگر
 • ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در امر گردشگری در جامعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی
 • کسب اطمینان از شناخت اثرات اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی هر پروژه گردشگری پیش از آغاز آن
 • ترویج و معرفی پروژه های توسعه پایدار و امکان ایجاد فضای مناسب گردشگری
 • توسعه و بکار گیری قوانین و مقررات برای مدیریت  حفظ محیط زیست
 • بهبود و توسعه قوانین و استانداردها و نظارت بر کیفیت مطلوب محصولات و خدمات گردشگری
 • توسعه راهکارهای مناسب جهت بازاریابی به منظور شناسائی اهداف ، ایجاد و نقش صنعت گردشگری
 • بهبود کیفی ساختار و ارائه خدمات از طریق بکارگیری آخرین فن آوری های انتقال اطلاعات و ارائه آن از طریق رسانه ها
 • تهیه اطلاعات قابل دسترس مورد نیاز گردشگران و تسهیل در ارئه این اطلاعات برای گردشگران  و ارائه منابع اطلاعاتی موجود.

دولت عربستان با استفاده از راهکارهای متنوع اقتصادی سعی در توسعه صنعت گردشگری دارد، در این راستا مرجع عالی تصمیم گیری بخش گردشگری وظیفه تدوین برنامه های گسترش خدمات و  تسهیلات گردشگران را بر عهده دارد.

یکی از پروژهای جذب گردشگر در عربستان ، پروژه ایجاد دهکده گردشگری الکار در شهر طائف است که فاز اول آن در سال 2001 آغاز گردیده است .  در ژانویه سال 2003 میلادی ، شاهزاده بن عبدالعزیز ، مدیر کل مجمع عالی گردشگری آغاز برنامه های توسعه گردشگری را اعلام نمود. در این برنامه مشارکت بخش های خصوصی و دو لتی،  طر ح های اجرایی و برنامه های مدت دار به منظور گسترش گردشگری ملی و توسعه امکانات زیست محیطی و سرمایه گذاری برای بخش گردشگری پیشنهاد شده است.

طبق پیش بینی های این برنامه، با تأمین 50000 اتاق در هتل ها و 74000 واحد پذیرش گردشگری، تعداد گردشگران در سال 2020 میلادی به 3/45 میلیون نفر خواهد رسید.