بازار جهانگردی ژاپن

ژاپن کشوری کوهستانی و برای  زندگی  محدودیت های عمده ای دارد که از مهمترین آنها می توان به بلایای  طبیعی نظیر زلزله، طوفان، امواج دریا و آتشفشان اشاره کرد. توکیو مرکز و پر جمعیت ترین شهر ژاپن می باشدو دولت ژاپن به  صنعت و به خصوص صنعت حمل و نقل توجه ویژه ای نموده است.

پیشرفته ترین خطوط قطارهای سریع السیر در ژاپن به وجود آمده است به  طوری که توکیو به وسیله خطوط راه آهن(قطارهای سریع السیر) با تمام شهرها ارتباط دارد.

اكنون جمعيت جهان 6 تا 7 ميليارد نفرمي باشد  و بيشتر از 10% مردم جهان سفر مي كنند. تعداد  كل جهانگردان به جمعيتي حدود 6/702 ميليون نفر مي رسد وبا توجه به اين  امر ژاپن براي به دست آوردن بازارهاي جهاني جهانگردي خيلي تلاش مي كند ولي در صنعت جهانگردي در حال حاضر نسبت به گذشته از نظر اجتماعي ، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي تغييرات عمده اي  به وجود آمده است . تورهاي گروهي تبديل به تورهاي  انفرادي شده است ومسافران در مقصد ، حق انتخاب دارند. روي هم رفته تغييرات عمده به عمل آمده به شرح زير مي باشد:

  • تغييرات اجتماعي : مرخصي با حقوق، بازنشستگي زودتر از موعدوعلاقه به سفر از عوامل اجتماعي محسوب مي شود.
  • تغييرات تكنولوژي : ساخت هواپيما ، رزرو رايانه اي ، بازارهاي كوچك براي تورهاي هدفدار ازجمله تغييرات تكنولوژي مي باشد.
  • تغييرات اقتصادي : افزايش سطح درآمد سرانه، گوناگوني هزينه هاي سفر وانتخاب متنوع، آزاد شدن نرخ تغيير پول در كشورها، افزايش رقابت در كشورها و شركتها
  • تغييرات سياسي : از بين رفتن بلوك شرق ويكپارچگي شرق وغرب، جنگ خاورميانه كه متأسفانه هنوز صلح بر قرار نشده است . به وجود آمدن اتحاديه اروپا كه مشكل رفت و آمد را حل كرده است ولي بحث امنيت همچنان مطرح است كه متأسفانه در حال حاضرچند منطقه دچار مشكل  مي باشد.

مهمترين  بازارهاي جهانگردي در دنيا در آسيا در حال شكل  گیری مي باشد وعلت عمده آن عبارت است از:

الف: توسعه اقتصادي در آسيا

ب: تشكيل گروه New rich   در آسيا

ج: و درمورد توزيع جهانگردان در جهان بايد گفت كه آسيا با 19% بعد از اروپا وآفريقا مقام سوم را دارا مي باشد . مردم كشورهاي آمريكا، آلمان، انگليس،ژاپن ، فرانسه،استراليا ،چين،هنگ كنگ بيشتر براي سفرهزينه مي كنند وژاپني ها معتقدند اگر در بازار ژاپن موفق شوند در ديگر بازارهاي آسيا نيزموفقيت خوبي به دست مي آورند. از جاذبه هاي گردشگري ژاپن كه دولت ژاپن بر روي آن برنامه ريزي كرده است عبارتند از:

  • (fuji yama) كوه فوجی یاما
  • Sakura  (گيلاس)
  • تكنولوژي پيشرفته