سناریوهای روند کار در کتابخانه

1- درخواست عضویت (اکتور مراجعه کننده)

در این سناریو درخواست کننده قبلا عضو کتابخانه نبوده و برای عضویت در کتابخانه و استفاده از امکانات آن به کتابخانه مراجعه می نماید. سپس درخواست خود را مبنی بر عضویت به کارمند مربوطه ارائه می دهد.

2- ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر(اکتور کارمند)

کارمند درخواست عضویت کاربر را به مدیر ارائه می دهد و مدیر پس از بررسی نتیجه را اعلام می نماید.

3- تائید درخواست/ رد درخواست (اکتور مدیر)

مدیر پس از بررسی درخواستها ، با توجه به وضعیت ظرفیت موجود در کتابخانه و یا شرایط خاص درخواست کنندگان ، درخواست را تائید و یا رد می نماید.

4- درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند)

کارمند پس از دریافت تائیدیه ثبت نام کاربران از مدیر ، از درخواست کنندگان درخواست ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تکمیل عضویت می نماید.

5- تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا)

درخواست کنندگان ثبت نام مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را ارائه می دهند.

6- بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند)

کارمند پس از دریافت مدارک مربوط به ثبت نام مراجعان ، آنها را مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار می دهد و نتیجه را به درخواست کنندگان اعلام می نماید.

7- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند)

کارمند پس از اعتبار سنجی مدارک تحویلی درخواست کنندگان ، در صورتی که مدارک به نحوی مورد تائید نبود نتیجه توسط کارمند به درخواست کننده برای تصحیح ابلاغ می گردد.

8- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند)

کارمند پس از تائید مدارک ، پرونده را به مدیر ارجاع داده و درخواست کد عضویت  برای کاربر می نماید.

9- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر)

مدیر پس از بررسی مدارک موجود در پرونده کد عضویت به درخواست کننده تخصیص می دهد.

10- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند)

کارمند پس از اینکه مدیر به درخواست کننده کد عضویت تخصیص داد ، برای درخواست کننده کارت عضویت صادر می نماید.

11- سناریوی درخواست کتاب (اکتور اعضا)

اعضا پس از دریافت کارت عضویت ، به کتابخانه مراجعه می نمایند و درخواست استفاده از کتابها را می نمایند.

12- سناریوی تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند)

کارمند پس از تحویل کتاب به اعضاء کارت عضویت را دریافت و تحویل کتاب را ثبت می نماید.

13- سناریوی بازگشت کتاب (اکتور اعضا)

اعضا پس از اتمام مدت مجاز مقرر ، کتاب امانی را مجددا به کتابخانه باز می گردانند.

14- سناریوی تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند)

کارمند پس از دریافت کتاب و بررسی کتاب از نظر سالم بودن و . .  . کارت عضویت را تحویل داده و عملیات بازگشت را ثبت می نماید.

15- بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند)

کارمند در صوتی که عضو دارای تاخیر در بازگرداندن کتاب تحویلی باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغی جریمه از اعضا دریافت می نماید. پرداخت جریمه به صورت نقدی می باشد و عضو تا 3 روز حق دریافت مجدد کتاب را نخواهد داشت.

16- سناریوی پرداخت جریمه (اکتور اعضا)

عضوی که جریمه شامل حال او شده جریمه را به صورت نقدی پرداخت می نماید و رسید پرداخت جریمه را دریافت می نماید.

17- سناریوی درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا)

اعضای کتابخانه به منظور استفاده از کتابهایی که مجوز خروج از کتابخانه را ندارند درخواست استفاده از سالن مطالعه می نمایند.

18- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا)

اعضایی که عضویت آنها روبه اتمام است درخواست تمدید عضویت برای مدت تعیین شده در کتابخانه برای اعتبار کارتها می نمایند.

19- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند)

کارمند پس از بررسی سابقه اعضا عضویت را تمدید و یا لغو می نمایند.

20- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند)

کارمند به صورت تناوبی گزارشهایی از روند کار در کتابخانه را به صورت هفتگی به مدیر ارائه می دهد.