کتابخان ههای عمومی

 

در سال ١٣۴٩ عد های از دوست داران کتاب در شهر صومعه سرا اقدام به تشکيل انجمن کتابخانه ها نمودند. در اواخر این سال، شهرداری شهرصومعه سرا ١۵٠ متر مربع زمين جمعيت احداث کتابخانه در اختيار انجمن گذاشت در بهمن سال ١٣۵١ ، این کتابخانه بازدید بنای ١٣٠ متر و با صرف مبلغ ۴٠٠ هزار ریال هزینه و ٢١٠ جلد کتاب اهدایی فعاليت خود را آغاز نموده غير از کتابخانه مزبور چند کتابخانه دیگر در سطح این منطقه قرار داردکه به قرار ذیل است: کتابخانه عمومی گوراب زرميخ ، کتابخانه عمومی طاهرگوراب ،کتابخانه عمومی شهيد مجيدی ليف شاگردو…. البته کتابخانه جامع شهر صومعه سرا هم اکنون در مراحل پایانی احداث است .

صنایع دستی

 

گليم بافی، سراميک سازی، بامبوبافی، مرواریدبافی (سبدبافی) قلاب دوزی، نازک کاری چوب، چموش دوزی، » : صنایع دستی استان گيلان شامل توليدات دست بافت، معرق و مينياتور، فرش بافی و… ميباشد که از ميان آنها ١ حصيربافی که با ساقه گياه لی (گياه مرداب) و صوف انجام میشود،سراميک سازی ،توليدات دست باف و … خاص صومعه سرا است.

 

ابریشم

 

صومعه سرا را در واقع ميتوان خاستگاه ابریشم ایران دانست ، ابریشم در واقع مهمترین و شاخص ترین صنعت و سوغات صومعه سرا محسوب ميشود که مطمئناً در کل کشور ایران بی همتاست. هرچند گيلان از نظر تعداد کارخانه های مربوط به صنعت ابریشم محدود است ولی صومعه سرااز این نظر بسيار غنی است والبته جای پيشرفت فراوان نيز دارد. همچنين این چند کارخانه موجود در صومعه سرا در کل کشور نيز از اهميت

 

بسزایی در صنعت نوغان کشور محسوب ميشوند.

 

کارخان ههایی که در گيلان به جمع آوری پيله کرم ابریشم و خشک کردن و انبار کردن و عرضه آن به بازار هستند بسيار محدودند و در محدودهصومعه سرا قرار دارند، شامل:

 

١ کارخانه پيله کسماء که بوسيله شرکت پيله ور ساخته شد ولی دستگاه آن که ژاپنی است بوسيله شرکت ایران نصب شد هاست.

 

٢ کارخانه پيله طاهرگوراب که دستگاه آن از نوع ژاپنی جدید است در حال حاضر تنها شرکت ابریشم        شرکت صنایع ابریشم کشی گيلان

 

از بخشهای اباتر صومعه سرا در فاصله ٨ کيلومتری این شهر است « شارم » م یباشد که سرمایه آن ۵٠٠ ميليون ریال بود. این کارخانه در روستای طبق آمار بدست آمده صومعه سرا فاقد زمين زیر کشت بار و پيله نوغان و توليد تعداد نوغاندار است و دارای ٢ شعب تعداد تخم (جعب هاست)

 

وجه تسميه صومعه سرا

 

سبب نامگذاری صومعه سرا به دو علت است: اسم این شهر برگرفته از عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری شيخ عبدالله صومعه ای م یدانند که امروزه مزارش در اول جاده صومعه سرا  فومن قرار گرفت هاست. برخی بر این باورند که چون در گذشته های دور در این منطقه گلی به نام (صومعه)تلفظ میکنند،وباتوجه به معنی کلمه « سوماسرا » وجود داشته و اسم آن از آنجا برگرفته شده است. از آنجائيکه در زبان گيلکی صومعه سرا را

 

که زاهد و بی ریا معنی می دهد،گروهی این مساله را دليل نامگذاری این منطقه ميدانند. والبته قرار گرفتن تعداد قابل توجهی امامزاده و « سوما »

 

مسجد در این منطقه نيز از نکات قابل اشاره در نامگذاری این شهرستان می باشد

 

جغرافيای صومعه سرا

 

پوشش جنگلی

 

در قسمت کران ههای تالاب انزلی، جنگلها خاص نواحی مردابی به مقادیر زیادی دیده می شود. در جنگلهای منطقه انواع درختان، راش، توسکا، افرا نمدار، ممرز، سپيدار، اوجا، خرمالو، ارس، گردو و انجيل ,و از همه مهمتر صنوبر وجود دارد. در صومعه سرا مناطق یيلاقی وجود ندارد ولی در قسمت١٧ هکتار غنی می باشد بيشتر گياهان مراتع از انواع: مارجنگ، پونه، پيرگياه، شبدر، هویچ وحشی، شاه پسند، گزنه / دشت آن به مساحت ١١۵و … تشکيل شد هاست.

 

کوهها

 

شهرستان صومعه سرا کلاً در ناحيه جلگ های قرار گرفته و به غير از تعدادی کوه کم ارتفاع فاقد کوه و قلل است. کوه خمباراجی (خمبارژی) با ارتفاع٩۴۶ متر در محدوده دهستان گوراب زرميخ (تنيان) در ٢٠ کيلومتری غرب شهرستان صومعه سرا و کوههای سياهکوه، سفيدلنگان کوه و پلنگ دره کوه حداکثر ارتفاعشان به ١٢٠٠ متر می رسد

 

رودخان هها

 

رودخان ههای مهم شهرستان صومعه سرا عبارتند از:

 

١ پيش رود: این رودخانه از اتصال رودخان ههای قلعه رودخانه و گشت رودخان شهرستان فومن تشکيل شده که از روستاهای صيقلان گوراب، ماتک،ليف شاگرد عبور نموده و از کنار u1585 روستای سياه درویشان به تالاب انزلی می ریزد که آن رودخانه در روستای سياه درویشان که م یرسد به نام رودخانه جمعه بازار ناميده میشود.

 

٢ شاندری: این رودخانه از کوههای توالش سرچشمه می گيرد و از کناره صومعه سرا به سمت شرق انحراف یافته و به رودخانه مرغک ملحق میشود و وارد تالاب میشود.

 

م یشود « ماسوله رودخان » ٣ پلنگ رود: این رودخانه از سياه کوه صومعه سرا سرچشمه گرفته و وقتی به دهستان صومعه سرا رسيده معروف به این رود بعد از گوراب به سمت شمال شرق و بعد از فتمه سر وارد تالاب می شود و از دیگر رودخان هها رودخانه پسيخان و گازروبار است

 

نوخاله

 

يكي از روستا هاي سرسبز صومعه سرا نوخاله است در فاصله آمي از اين روستا و در ساحل رودخانه عريض و بسيار زيباي نوخاليه مرتع سبزوسيعي خود نمايي ميكند آه محل نگهداري و قرق اسبها و گاو ها است . اين صحنه بسيار زيبا و ديدني است صوفيان ده و گلبانگ داد و يكي ازدهات بسيار زيباي اين منطقه صوفيان ده مي باشد اين ده آه در ساحل تالاب انزلي واقع شده است طبيعت بسيار زيبايي دارد در اين ده مجموعه

 

تفريحي توريستي قشنگي بنام گلبانگ دادو احداث شده است

 

مشخصات اقليمی)آب و هوا، بارش و باد(

 

آب و هوای شهرستان صومعه سرا در مجموع مرطوب جلگه ای و فصلهای مختلف سال دارای شرایط مطلوب م یباشد. از این نظر این منطقه با آب و٩٧٢ ميلی متر در سال و متوسط ٨١ ميلی متر و ميانگين رطوبت ٨٩ / هوای ویژه خود در اقليم مرطوب و معتدل قرار داشته، دارای باران فراوان با ٣٢٩ درجه سانتی گراد و حداقل حرارت مطلق متوسط ٩ / ١۶ درجه سانتيگراد و حداکثر حرارت مطلق متوسط ١ / درصد، متوسط درجه حرارت ساليانه ۶٨ درجه سانتيگراد در فصول مختلف سال که کلاً ویژگی های شهرستانهای ساحل غربی دریای خزر دارد. این شهرستان همانند سایر/شهرستانهای گيلان در مقابل رطوبت زیاد از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار بوده و بادهای مختلف الجهت در آن جریان دارند که شدیدترین شان باد گرم زمستانی است که از غرب می وزد و ظرف یکی، دو روز رطوبت منطقه را خشک و موجب خسارت شدید کشاورزی و آتش سوزیهای مهيب در شهر و روستاها و یا جنگلها م یگردد. در فصل بهار و پایيز، وزش باد از جانب دریا بوده که موجب افزایش تراکم بخار در دامنه٣۶ ) درجه سانتيگراد و متوسط سردترین ماه سال بهمن و / ٣۶ و ۴ / ارتفاعات غربی و ریزش باران می گردد متوسط گرمترین ماه سال تير و مرداد با ( ٨١۴٣ ميلی متر و کم باران ترین ماه سال فروردین