صنعت توريسم و نحوه اداره آن در ژاپن

 

 

صنعت جهانگردي برجسته ترين صنعت در قرن 21 به شمار مي آيد و در هر كشوري ، بخشي به عنوان مسئول نظارت بر صنعت جهانگردي مي باشد . اداره توريسم ژاپن   JTCA  ( Japan Transport Cooperation Association ) درسا ل 1973 م . زير نظر سازمان راه و ترابري تأسيس و نيمه خصوصي است . هدف عمده اين سازمان برگزاري دوره هاي مختلف براي كشورهاي درحال توسعه مي باشد و اهداف برگزاري اين دوره ها عبارت است از :

1-     كسب اطلاعات مفيد درباره امور اداري و سياستهاي توريسم

2-     اطلاعات درمورد توريسم ژاپن ، از نقطه نظرات : زيربنائي ، خدمات و چگونگي توريسم منطقه اي

3-     كسب روشهاي عملي براي توريسم : بازاريابي و تبليغ درژاپن

4-     تبادل نقطه نظرات و نتيجه گيري مناسب

سازمان جهانگردي ژاپن در زمينه جذب توريسم تا به حال اقدامات زيادي انجام داده است و قوانين و مقررات گردشگريي را وضع نموده اند :

1-     قانون اصل جهانگردي

2-     قانون صنعت سفر

3-     قانون مترجم جهانگردي

4-     قانون احداث هتل در ژاپن

( در ژاپن هتلها درجه بندي ندارند و هتلهائي كه استانداردها را رعايت مي كنند ، به عنوان هتل بين المللي جهانگردي ثبت مي گردند . )

 

بازار جهانگردي ژاپن

مجمع الجزاير ژاپن در جنوب شرق آسيا و خاور دور در همسايگي كشورهاي روسيه ، كره ، چين و تايوان واقع شده است . ژاپن كشوري كوهستاني و براي زندگي محدوديت هاي عمده اي دارد كه از مهمترين آنها مي توان به بلاياي طبيعي نظير زلزله ، طوفان امواج دريا و آتشفشان اشاره كرد . توكيو مركز و پرجمعيت ترين شهر ژاپن مي باشد . دولت ژاپن به صنعت و به خصوص صنعت حمل و نقل توجه ويژه اي نموده است . پيشرفته ترين خطوط قطارهاي سريع السير در ژاپن به وجود آمده است به طوري كه توكيو به وسيله خطوط راه آهن ( قطارهاي سريع السير ) با تمام شهرها ارتباط دارد .

اكنون جمعيت جهان 6 تا 7 ميليارد نفر مي باشد و بيشتر از 10% مردم جهان سفر         مي كنند . تعداد كل جهانگردان به جمعيتي حدود 6/702 ميليون نفر مي رسد و با توجه به اين امر ژاپن براي به دست آوردن بازارهاي جهاني جهانگردي خيلي تلاش مي كند ولي در صنعت جهانگردي در حال حاضر نسبت به گذشته از نظر اجتماعي ، اقتصادي  تكنولوژي و سياسي تغييرات عمده اي به وجود آمده است . تورهاي گروهي تبديل به تورهاي انفرادي شده است و مسافران در مقصد ، حق انتخاب دارند . روي هم رفته تغييرات عمده به عمل آمده به شرح ذيل مي باشد :

1-  تغييرات اجتماعي : مرخصي باحقوق ، بازنشستگي زودتر از موعد و علاقه به سفر از عوامل اجتماعي محسوب مي شود .

2-  تغييرات تكنولوژي : ساخت هواپيما ، رزرو رايانه اي ، بازارهاي كوچك براي تورهاي هدفدار از جمله تغييرات تكنولوژي مي باشد .

3-  تغييرات اقتصادي : افزايش سطح درآمد سرانه ، گوناگوني هزينه هاي سفر و انتخاب متنوع ، آزاد شدن نرخ تغيير پول در كشورها ، افزايش رقابت در كشورها و شركتها

4-  تغييرات سياسي :از بين رفتن بلوك شرق و يكپارچگي شرق و غرب ، جنگ خاورميانه كه متأسفانه هنوز صلح برقرار نشده است ، به وجود آمدن اتحاديه اروپا كه مشكل رفت و آمد را حل كرده است ولي بحث امنيت همچنان مطرح است كه متأسفانه چند منطقه دچار مشكل مي باشد .

مهمترين بازارهاي جهانگردي در دنيا در آسيا در حال شكل گيري مي باشد علت عمده آن عبارت است از :

الف : توسعه اقتصادي در آسيا

ب : تشكيل گروه  New Rich *در آسيا

ج : و در مورد توزيع جهانگردان در جهان بايد گفت كه آسيا با 19% بعد از اروپا و آفريقا مقام سوم را دارا مي باشد . مردم كشورهاي آمريكا ، آلمان ، انگليس ، ژاپن ، فرانسه ، استراليا ، چين ، هنگ كنگ بيشتر براي سفر هزينه مي كنند و ژاپني ها معتقدند اگر در بازار ژاپن موفق شوند در ديگر بازارهاي آسيا نيز موفقيت خوبي به دست مي آورند از جاذبه هاي گردشگري ژاپن كه دولت ژاپن بر روي آن برنامه ريزي كرده است