صنعت گردشگری در قاره آمریکا:

پس از اروپا، قاره آمریکا با داشتن 21 درصد از کل گردشگران بین المللی مقام دوم را در جهان دارا می باشد. در سال 1993 میلادی تعداد 106 میلیون نفر از این منطقه بازدید کرده اند. تعداد گردشگرانی که از قاره آمریکا بازدید می کنند بستگی به شرایط اقتصادی ایالات متحده و کانادا دارد و نیمی از گردشگران خارجی به این دو کشور وارد می شوند. بنابراین تغییرات نرخ مبادله دلار آمریکا آثار تعیین کننده ای بر نیازهای توریستی کشورهای خارج از سیستم دلار آمریکا دارد.

در حال حاضر میزان  ورود گردشگران به مناطق آمریکا رو به افزایش است به طوریکه در سال 1992 در مقایسه با میزان ورود گردشگر به آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام که 8/6 درصد بود، میزان آن به 14 درصد رسیده است. سرگروه بازار اروپا برای گردشگران منطقه آمریکا، کشور انگلیس است که 4 درصد از کل گردشگران را جذب کرده و سر گروه بازار آسیا کشور ژاپن  است که شامل 4 درصد از کل ورود گردشگر است.

سهم جهانی آمریکا از درآمد گردشگری به طور قابل توجهی بیش از ورود گردشگر به این قاره است. به طوریکه در سال 1993 میلادی از 3/29 درصد کل درآمد گردشگری، 3/21 در صد آن متعلق به آمریکا بوده است و این رقم به روشنی نشان می دهد که بازدید کنندگان قارۀ آمریکا مخارج زیادی را متحمل می شوند.

آمریکای شمالی (ایالات متحده، مکزیک و کانادا) با 76 درصد  گردشگر و 78 درصد درآمد، مقصد اصلی منطقه می باشد .

جزائر کارائیب نیز با 12 درصد گردشگر و 12 درصد در آمد موقعیت مناسبی به خود اختصاص داده است و آمریکای جنوبی تنها 10 درصد گردشگر و 9 درصد از درآمد منطقه را جذب کرده و آمریکای مرکزی فقط 2 درصد گردشگر و 1 درصد از درآمد را داشته اند.

ایالات متحده در سال 1992 میلادی با 44 درصد از تعداد گردشگران ورودی و 64 درصد درآمد برترین کشور توریستی قاره آمریکا بوده است. در حقیقت ایالات متحده آمریکا مقام اول را از نظر درامد گردشگری در جهان دارد، به علاوه توسعه اقتصادی گردشگری ایالات متحده به دلیل بازار عظیم داخلی آن و ساختار بسیار پیشرفتة صنعت حمل و نقل هوایی داخلی و داشتن بزرگترین هتلهای زنجیره ای دنیا است [1]