1-5-2- گردشگری

مؤسسه همکاری و توسعه صنعت گردشگری مالزی (TDC ) درسال 1972 ، به عنوان آژانس تحت مدیریت وزارت تجارت وصنعت با هدف ترویج صنعت گردشگری در کشور مالزی ، تأسیس شد . درسال 1987 میلادی وزارت فرهنگ و هنر و گردشگری بنیان نهاده شد و در نتیجه موسسه  TDC را زیر نظر خود گرفت . درسال 1992 میلادی، مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگری کشور مالزی جایگزین مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگران مالزی گردید . با این تغییر ، هیئت ترویج گردشگری مالزی (  MTPB ) با نام اختصاری « گردشگری مالزی »،  با هدف توسعه صنعت گردشگری وتعمیم گردشگری داخلی به سطح بین المللی رسماً تأسیس گردید .

بر طبق بیانیه سازمان « گردشگری مالزی » هدف از گردشگری معرفی کشور مالزی به عنوان مقصدی مناسب برای گردشگران و سهیم کردن این صنعت در توسعه اقتصادی  ، اجتماعی کشور است . در راستای نیل به  این هدف این سازمان درصدد افزایش جذب گردشگران خارجی به مالزی، به بالا بردن میانگین طول مدت اقامت گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از اقامت گردشگران در این کشور می باشد .

توسعه  گردشگری داخلی و افزایش سهم مالزی در بازار جهای گردشگری ، از دیگر اهداف این سازمان است . فعالیت های این سازمان براساس ایجاد محرک های لازم  برای رشد گردشگری و صنایع وابسته است که باعث افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش شده و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد  خواهد کرد . رشد  صنعت گردشگری ، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت و در نتیجه باعث ارتقاء سطح زندگی مردم مالزی می شود . دراین راستا اهداف کلی را می توان به شرح زیر برشمرد :

1 – ترسیم خطوط کلی ، برنامه ریزی و ارزیابی سیاست های گردشگری به منظورکنترل ، مدیریت و توسعه صنعت گردشگری درحال رشد در کشور مالزی از دیدگاه تأمین محصولات گردشگری ، تسهیلات و امکانات زیر ساخت . آموزش ، منابع انسانی ، ترویج سرمایه گذاری های خصوصی ، بازاریابی ، درگیر ساختن عوامل بومی و محلی به همراه  کاهش اثرات منفی اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی بر طبق سیاست ملی گردشگری کشور .

2 – ثبت و صدور پروانه کار و تقویت صنعت گردشگری مصوبه   سال 1992، شامل :

– مقررات وقوانین مشاغل مدیریتی گردشگری (سال 1992 ) و مشاغل مدیریت دفاتر مسافرتی ( سال 1992 ) .

– قوانین گردشگری ( راهنمای گردشگران ) سال 1992 .

قوانین و مقررات گردشگری ( صدور پروانه برای مؤسسات آموزش گردشگری ) سال 1994 .

2-5-2- عملکرد سازمان گردشگری مالزی

سازمان « گردشگری مالزی » به منظور توسعه و گسترش گردشگری با همکاری بخش خصوصی و جهت ارتقاء سطح آگاهی گردشگران در خصوص توانایی های مالزی در بخش گردشگری ، اقدام به عرضه محصولات  گردشگری در نمایشگاههای فروش در کشورهای خارجی، برپایی نمایشگاه های تجاری – گردشگری ، سمینارها ، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه  مصرف کنندگان نموده است .

1-2-5-2- عملکرد واحد سیاست گذاری و برنامه ریزی

 •  پیگیری روند پیشرفت کار اجرای سیاست های ملی گردشگری و سایر سیاست های مرتبط مانند برنامه جامع ملی گردشگری زیست محیطی
 •  برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی
 • توسعه تولیدات و فعالیت های گردشگری برپایه ویژگی های خاص بومی و براساس خواسته ها و ذائقه گردشگران داخلی و خارجی
 •  ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیلات ارائه شده به گردشگران
 • مدیریت و مقابله با موانع موجود در صنعت گردشگری
 •  شناسایی توان و امکانات بالقوه گردشگری از طریق عملی سازی مطالعات صورت گرفته

2-2-5-2- واحد وقایع مهم و احیا

 • انجام وظایف اداری ، مالی و استخدامی بخش گردشگری
 • هماهنگی فعالیت های وزارت گردشگری با سطوح  بالاتر ایالتی و حکومتی ، ارائه تقویم سالیانه فعالیت های گردشگری
 • برنامه ریزی ، اجرا، مدیریت و ارزیابی فعالیت های گردشگری از قبیل سال تفریح و سرگرمی و ورزش، فستیوال زمین مالزی ، مالزی در جشن های هزاره سوم ، برگزاری جشن های روز ملی و جشن های سال نو .
 • برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت توسعه وترویج  ملی گردشگری و برگزاری جلسه کمیته مدیریت
 • طراحی ، اجرا ومدیریت دوره های پایه از قبیل برنامه های مشاوره شغلی در بخش گردشگری برای دانش آموزان  دوره دبیرستان.
 • برنامه ریزی، اجرا ومدیریت طرح ورود مالزی به سازمان « کارگروه گردشگری » اَپک (APEC TWG )، سازمان جهانی گردشگری (Un.WTO ) وسایر موارد .

3-2-5-2- روساخت و زیرساخت

 • توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری از طریق تأسیس شورای توسعه ملی منابع انسانی گردشگری (  NTHRDC )
 • شناسایی محرک های لازم برای گردشگری در بخش هتل ها ومدیریت سفرهای گردشگری
 •  مدیریت ثبت پروژه های گردشگری
 •  تهیه فهرست موجودی از تسهیلات و امکانات زیرساخت و روساخت که مستقیماً مرتبط با صنعت گردشگری هستند .
 • ایجاد تصویری زیبا از کشورمالزی در سطح منطقه ای – بین المللی

– اندونزی – مالزی – تایلند               مثلث رشد

– اندونزی – مالزی – سنگاپور           مثلث رشد

– دار السلام برونئی – اندونزی – مالزی – فلیپین   منطقه رشد شرق کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)

– کمیته خدماتی همکاری های مشترک     اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

– NTO                                            اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

– MEKONG VALLEY                اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

– ژاپن – مرکز ASEAN                      اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا                                

– POK                                             اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

–  هند – نمایندگی بین المللی نمایشگاه های (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )

 •  انجام خدمات گفتگوی دبیر خانه ای و سرپرستی و پیگیری موضوعات مرتبط گردشگری
 • اعمال سیاست بکارگیری کارگران خارجی در بخش گردشگری