هشت مورد از مواردی که به صورت سنتی بوده اند و قابل تبدیل به روش سیستمی (نرم افزاری) هستند به شرح ذیل می باشند:

 

1.         درخواست عضویت در کتابخانه

(اکتور اعضا)

2.         تحویل مدارک جهت ثبت نام

(اکتور اعضا)

3.         بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند)

4.         تائید اعتبار سنجی مدارک

(اکتور کارمند)

5.         عدم تائید اعتبار سنجی مدارک

(اکتور کارمند)

6.         تخصیص کد عضویت به عضو

(اکتور مدیر)

هر شش مورد اشاره شده، به عملیات ثبت نام در بخش نرم افزاری تبدیل می شوند که دارای یک سناریوی واحد است.

 

 

 

 

 • درخواست کتاب (اکتور اعضا): این مورد به مشاهده و دانلود کتابها در وب سایت تبدیل می شود.
 • ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند): در بخش سیستمی، دیگر مشاهده گزارش منوط به وجود یک شخص نخواهد بود و مدیر به راحتی می تواند گزارشات مدیریتی را مشاهده نماید.

همانطور که مشاهده می شود در برخی موارد ترکیبی از چندین کار که به صورت سنتی انجام می شده به یک کار سیستمی تبدیل می شود و در برخی موارد عکس این مساله صادق است. البته می توان کارها را به گونه با یکدیگر ترکیب کرد که کاربران متوجه انجام برخی موارد نشوند. این موارد شامل کارهایی می شود که انجام آنها هم می تواند به صورت اتوماتیک انجام شود و هم به صورت دستی توسط کاربر وارد سیستم شود. به عنوان مثال ورود تاریخ در هنگام ثبت عملیات که در صورت ثبت توسط سیستم امکان بروز اشکال به مراتب کمتر خواهد بود.

 

5-4- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند

 1. LogIn
 2. LogOut
 3. تعیین سطح دسترسی کاربران
 4. ویرایش لیست کتابها
 5. دانلود کتاب
 6. آپلود کتاب
 7. بروز رسانی وب سایت
 8. انجام امور پشتیبانی وب سایت

عملیات فوق در بخش دستی وجود نداشتند و برخی از آنها فقط در بخش سیستمی (نرم افزاری) قابل اجرا می باشند مانند دانلود و آپلود کتاب.

 

5-5- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی

 1. SignUp (کار بر عادی)
 2. LogIn (کاربر)
 3. تعیین سطح دسترسی کاربران (مدیر)
 4. ویرایش لیست کتابها (مدیر)
 5. مشاهده گزارشات (مدیر)
 6. ایجاد گروه کتاب جدید (مدیر)
 7. بروز رسانی وب سایت (اپراتور)
 8. انجام امور پستیبانی وب سایت (اپراتور)
 9. ایجاد آرشیو (اپراتور)
 10. دانلود کتاب (کاربر)
 11. آپلود کتاب (کاربر)
 12. مشاهده فهرست کتابها (کاربر عادی) (کاربر)
 13. جستجوی کتابها (کاربر عادی) (کاربر)
 14. LogOut