4-2-5-2- برنامه ریزی اجرا و ترویج  دو جانبه در زمینه گردشگری

حقوق وامتیازات مشتری

1 – ما متعهد می شویم که با آگاهی کامل ، مسئولیت پذیری ، درک بالا ، خلاقیت بهره وری ، کیفیت ، رعایت انصاف ، ملاحظه، اعتماد و قاطعیت ، خدمات عالی و ممتاز گردشگری را به منظور اطمینان از رشد صنعت گردشگری به عنوان فاکتور اصلی رشد اقتصاد کشور فراهم آوریم .

2 – ارائه خدمات متعهد شده در بیانیه « هدف از گردشگری » با رعایت دستورالعمل های زیر:

  • تعیین استاندارد تولید خدمات
  • ارائه پاسخ سریع و فوری / پیگیری درخواست / تقاضا/شکایت
  • اطمینان از اجرای تمامی طرح ها و ( برنامه ها و پروژه های بخش گردشگری و به پایان رساندن آنها در زمان تعیین شده .[1]

 

 

3 – 5 – 2 –  مهمترین اقدامات  دولت مالزی جهت توسعه گردشگری:

1 – همکاری وزارت گردشگری باوزارت حمل ونقل مالزی در جذب و ترغیب هر چه بیشتر پروازهای هواپیمایی گلف ایر ، قطر ، یمن و ….. به مالزی و حتی  افزایش  پروازها به طور روزانه

2 – تأ سیس  دفاتر گردشگری در خارج از کشور

3 – افزایش تعداد نیروهای حرفه ای در رشته گردشگری

4 – تشویق سفرهای داخلی با تبلیغات مفصل و تورهای جذاب

5 – برگزاری جشنواره های خرید و فروش در طول سال

6 – حضور وزیر گردشگری در افتتاح رستوران اتباع عرب درکشور و تبلیغ آن و یا حضور در مراسم ازدواج مجدد یک زوج انگلیسی پس از پنجاه سال زندگی و یا حضور در مراسم تفریحی و سرگرمی در مراکز هنری کوالالامپور و اعلام ارائه رایگان این مراکز به شرکت های خارجی فعال در زمینه سرگرمی ها و لغو مالیات برای این شرکت ها

7 –  برگزاری گردهمایی های بزرگ دهها هزار نفری

8 – توجه به گردشگران پزشکی : از سال 1998 تا ژوئن 2000 بیش از 000/400 نفر بیمار به مالزی برای معالجه مراجعه کرده اند به خصوص که هزینه این خدمات در مقایسه با سنگاپور 50 تا 70 % ارزان تر است . دولت در نظر دارد 21 بیمارستان طی برنامه هشتم توسعه اقتصادی با هزینه 5/1 میلیارد دلار که نیمی در حال ساخت است در راستای توسعه گردشگری پزشکی ایجاد کند . [2]