. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، مجموعه‌اي پيچيده از برنامه‌هاي نرم‌‌افزاري است كه ذخيره‌سازي و بازيابي داده‌هاي (فيلدها، ركوردها و فايل‌ها) سازمان را در پايگاه داده‌ها، كنترل مي‌كند. اين سيستم، كنترل امنيت و صحت پايگاه داده‌ها را نيز بر عهده دارد. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، درخواست‌هاي داده را از برنامه مي‌پذيرد و به سيستم عامل دستور مي‌دهد تا داده‌هاي مناسب را انتقال دهد. هنگامي كه چنين سيستمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اگر نيازمندي‌هاي اطلاعاتي سازماني تغيير يابد، سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز آسان‌تر تغيير خواهد يافت. سيستم مذكور از صحت پايگاه داده‌ها پشتيباني مي‌‌كند. بدين ترتيب كه اجازه نمي‌دهد بيش از يك كاربر در هر لحظه، يك ركورد را به‌روزرساني كند. اين سيستم ركوردهاي تكراري را در خارج پايگاه داده‌ها نگاه مي‌دارد. براي مثال، هيچ دو مشترك با يك شماره‌ي مشتري، نمي‌توانند در پايگاه داده‌ها وارد شوند. اين سيستم روشي براي ورود و به‌روزرساني تعاملي پايگاه داده‌ها، فرايند تصميم‌گيري درباره‌ي نحوه‌ي سازمان‌دهي اين داده‌ها در انواع ركوردها و برقراري ارتباط بين ركوردهاست. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها مي‌تواند ساختار داده‌ها و ارتباط آن‌ها را در سازمان به طور اثربخش نشان دهد. سه نوع مدل متداول سازماني عبارتند از: سلسله مراتبي، شبكه‌اي و رابطه‌اي. يك سيستم مديريت پايگاه داده‌ها ممكن است يك، دو يا هر سه روش را فراهم آورد. سرورهاي پايگاه داده‌ها، كامپيوترهايي هستند كه پايگاه داده‌هاي واقعي را نگاه مي‌دارند و فقط سيستم مديريت پايگاه داده‌ها و نرم‌افزار مربوطه را اجرا مي‌كنند. معمولاً اين سرورها رايانه‌هاي چندپردازنده‌اي با آرايه‌هاي ديسك RAID)  [1](براي ذخيره‌سازي مي‌باشند. [6]

 

4-4-5- فهرست سيستم‌هاي متداول مديريت دادگان

از معروف‌ترين اين نرم‌افزاهاي مديريت دادگان‌ها مي‌توان به چند نمونه‌ي زير اشاره كرد: [6]

 • Oracle
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • PostregSQL
 • DB2

 

منظور عملیاتی هستند که در تبدیل از عملیات فیزیکی به منطقی (نرم افزاری) حذف می گردند. این گونه عملیات معمولا یا به هیچ عنوان قابل سیستمی شده نیستند و یا اینکه می توان برای بهبود کار از آنها صرف نظر کرد. فهرست عملیات به دست آمده به شرح ذیل می باشد:

 

 1. دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند)
 2. تائید درخواست (اکتور مدیر)
 3. رد درخواست (اکتور مدیر)
 4. درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند)
 5. درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند)
 6. صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند)
 7. تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند)
 8. بازگشت کتاب (اکتور اعضا)
 9. تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند)
 10. بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند)
 11. پرداخت جریمه (اکتور اعضا)
 12. درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا)
 13. درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا)
 14. تمدید عضویت (اکتور کارمند)
 15. لغو عضویت (اکتور کارمند)

 

همانگونه که مشاهده می شود 15 مورد از عملیات که در سیستم سنتی استفاده می شد حذف گردیده است