تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

صنعت گردشگری در قاره آفریقا

صنعت گردشگری در قاره آفریقا: منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی

پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحولات اساسی در زمینه بهبود امکانات و همچنین کاهش ساعات اشتغال افراد و پیرو آن افزایش اوقات فراغت در میان جامعه تحولی در زمینه صنعت گردشگری در جهان ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

منابع و هزینه های گردشگری

منابع و هزینه های گردشگری   به دلیل آنکه تقریباً اکثر قریب به اتفاق فقیرترین کشورهای در حال توسعه جانشینهای درآمدی ندارند که بتوانند جایگزین گردشگری نمایند، بعضی اوقات گردشگری را به عنوان آخرین تدبیر ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

 نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبه­های گردشگری در ایران

نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبه­های گردشگری در ایران فرهنگ و تاریخ سرزمین ایران از سابقه چند هزار ساله برخوردار است و کشور ما به لحاظ تاریخی_فرهنگی، از دیگر کشورها کاملا متمایز شده است. فراوانی ادامه مطلب…

By 92, ago