تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

آژانسهای مسافرتی امروزه صنعت جهانگردی با رشد روزافزون خود به یکی از صنایع پردرآمد در بازار جهانی بدل گشته است. روزانه بیش از ۵ میلیون مسافر عادی در سراسر جهان به پرواز در می آیند ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

صنعت گردشگری در قاره آفریقا

صنعت گردشگری در قاره آفریقا: منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی

پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحولات اساسی در زمینه بهبود امکانات و همچنین کاهش ساعات اشتغال افراد و پیرو آن افزایش اوقات فراغت در میان جامعه تحولی در زمینه صنعت گردشگری در جهان ادامه مطلب…

By 92, ago
تور گردشگری،یک روزه، داخلی ، خارجی

منابع و هزینه های گردشگری

منابع و هزینه های گردشگری   به دلیل آنکه تقریباً اکثر قریب به اتفاق فقیرترین کشورهای در حال توسعه جانشینهای درآمدی ندارند که بتوانند جایگزین گردشگری نمایند، بعضی اوقات گردشگری را به عنوان آخرین تدبیر ادامه مطلب…

By 92, ago