مقالات و پایان نامه ها

جزیره نخل هشتمین شگفتی دنیا

جزیره نخل هشتمین شگفتی دنیا بسیاری از مردم جهان خصوصاَ جهانگردان به خوبی عجایب هفتگانه دنیا را می شناسند، اما هشتمین شگفتی دنیا هنوز برای برخی ناشناخته است. جزیره نخل(Palm) دبی، به عنوان عظیم ترین ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

صنعت گردشگری در قاره آفریقا

صنعت گردشگری در قاره آفریقا: منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده ادامه مطلب…

By 92, ago