مقالات و پایان نامه ها

شیوه های نوین طراحی كتابخانه ها با توجه به محدودیتهای معلولین جسمی- حرکتی

  شیوه های نوین طراحی كتابخانه ها با توجه به محدودیتهای معلولین جسمی- حرکتی چکیده: بر اساس آمار و ارقام تعداد معلولین در سطح دنیا قابل توجه بوده و در این میان کشور ایران نیز ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

كتابخانه(استاندارد ها)

كتابخانه(استاندارد ها) کتابخانه: بخش اصلی کتابخانه(سالن مطالعه, قفسه باز, قفسه مجلات, قفسه بسته(کتب مرجع,اسناد و مدارک)) . بخش خدمات کتابخانه (اتاق های اداری , انبار , چاپ و تکثیر, اتاق سمعی بصری )نکات مهم درطراحی: ادامه مطلب…

By 92, ago